พร้อมโหลด! แจกฟรีแผนการสอนปฐมวัย สนพ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น | Charoenpanya

พร้อมโหลด! แจกฟรีแผนการสอนปฐมวัย สนพ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น

พร้อมโหลด! แจกฟรีแผนการสอนปฐมวัย สนพ.เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น

by webmaster
20 สิงหาคม 2562

 

 
 
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
 
ฉบับแก้ไขเองได้ ครบ 4 สาระ 20 สัปดาห์
 
 
ดาวน์โหลดได้เลยที่นี่
 
 
 
 
 
 
หนังสือเสริมประสบการณ์ แถมสติกเกอร์ทุกเล่ม
ครบสี่สาระและสอดคล้องกับแผนการสอน
 
ราคาเล่มละ 56.- คลิก