เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น

Read more

สินค้าและบริการ

เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น ผู้ให้บริการด้านการศึกษาครบวงจร

E-library / E-learning

หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการ

หนังสือเรียน

มีหนังสือตามหลักสูตร ศอส ทุกประเภทให้คุณได้เลือกตามความต้องการ อย่างง่าย

สื่อการเรียนการสอน

จัดหาอุปกรณ์และชุดสื่อสารการสอนต่างๆให้ตรงตามหลักสูตร การเรียนรู้ของสถานศึกษา

หุ่นยนต์ / ROBOTIC

การเรียนรู้โดยใช้หุ่นยนต์ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

จัดหาสื่อการสอน

จัดหาอุปกรณ์และชุดสื่อการสอนต่างๆ ตามที่สถานศึกษาต้องการให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา

จัดห้องเรียน

จัดสนามเด็กเล่น จัดทำห้องเรียนทุกรูปแบบ จัดหาวิสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท จัดหาเครื่องเล่นตามงบประมาณ

จัดโครงการอบรม

จัดโครงการอบรมโดยนักวิชาการ / ผู้เชี่ยวชาญ ตามหัวข้อที่สถานศึกษาต้องการจัดอบรมให้กับนักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษา

แผนการสอน / ข้อสอบเก่า

ได้รวบรวมข้อสอบและแบบเฉลยในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ครูอาจารย์ผู้สอนได้นำไปประกอบการเรียนการสอนต่อไป

สินค้าแนะนำ

There are many varieations of passages Lorem Ipsum maksu rez majority have

Gallery

125

ลูกค้า

250

สื่อ

3350

หนังสือ

11

วีดีโอทั้งหมด

คณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณธิติภัทร จงกมานนท์

สำเร็จการศึกษา
– ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจและการเงิน
– University College London and London School of Economics and Political science, United Kingdom ประเทศอังกฤษในปี 2552
– ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559.
– จบหลักสูตร “Energy Literacy for a sustainable Future” YTEA Class 6 from Thailand Energy Academy 2018
– จบหลักสูตร CMA – GMS 3 From Capital Market Academy Executive Education 2017

คุณธัญอร จงกมานนท์

สำเร็จการศึกษา
– London School of Economics and Political Science
– จบหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย – ปนป.
– จบหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย – จีน Da Lao Ban”
– จบหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC)

กิจกรรม

ติดต่อเรา

เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น ผู้ให้บริการด้านการศึกษาครบวงจร

ที่อยู่

8/1 ซอยบางนา-ตราด 51 ตำบลบางแก้ว กรุงเทพฯ

เบอร์ติดต่อ

02 751 7468
0954874962

อีเมล

info@charoenpanya.com

วันและเวลาทำการ

8.00 น. ถึง 17.00 น.