ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library | Charoenpanya

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library

สถานะของสินค้า: 
พร้อมส่ง
ประเภท: 
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library
รหัสสินค้า: 
e15-002
ข้อมูลเพิ่มเติม: 
ระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องสมุดยุคใหม่ รวบรวมการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้เลือกหลากหลายสำนักพิมพ์ และสื่อดิจิทัลไว้ในระบบเดียวกัน บรรณารักษ์และผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่าน Website และ Mobile App IOS หรือ Android ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่ม พร้อมระบบรายงานสถิติการใช้งานสำหรับบรรณารักษ์ และระบบคืนหนังสืออัตโนมัติ ซึ่งช่วยส่งเสริมการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนไทย ผ่านงบเรียนฟรี 15 ปีได้
แผนการสอน/เอกสารประกอบ: 
เอกสารประกอบ
ใบสั่งซื้อ