อบรมภาษาอังกฤษ | Charoenpanya

อบรมภาษาอังกฤษ

อบรมภาษาอังกฤษ

สถานะของสินค้า: 
พร้อมส่ง
วิทยากร: 
อ.อิงทิพย์ รัตตะรังสี
รหัสสินค้า: 
w15-002
ข้อมูลเพิ่มเติม: 
เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับความรู้ ทักษะและเทคนิคการสอน สามารถนำไป บูรณาการอย่างสร้างสรรค์ในชั้นเรียน English Grammar หรือหลักไวทยากรณ์ของภาษาอังกฤษที่สำคัญ จึงจำเป็นสำหรับครูผู้สอน เพราะถ้าไม่เข้าใจแล้ว การอ่านบทความตำราภาษาอังกฤษ จะทำให้เข้าใจผิดได้
แผนการสอน
ใบสั่งซื้อ