อบรมหุ่นยนต์ | Charoenpanya

อบรมหุ่นยนต์

อบรมหุ่นยนต์

รหัสสินค้า: 
w15-001
ข้อมูลเพิ่มเติม: 
หลักสูตร เนื้อหาของกิจกรรมที่ใช้นั้นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะและความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครู และอาจารย์ผู้ดำเนินการสอน STEM แก่นักเรียนที่อยู่ในช่วง มัธยมศึกษา และ อาชีวะ เพื่อที่ครูนั้นมีความเข้าใจด้าน อุปกรณ์ Hardware และ Software ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถสร้างโปรแกรมระบบเครื่องจักรอัตโนมัติได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องในแขนง STEM ต่อให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line @charoenpanya.edu หรือ โทร 02 751 7468
แผนการสอน
ใบสั่งซื้อ