ลูกค้าของเรา | Charoenpanya

ลูกค้าของเรา

ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ลูกค้าของเราประกอบด้วยทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

1. สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล 428 แห่ง

1. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
4. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
6. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
7. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
8. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
10. วิทยาลัยพณิชยการบางนา
11. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
13. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
14. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
15. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
16. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
17. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
18. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
19. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
20. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
21. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
22. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
23. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
24. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
25. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
26. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
27. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
28. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
29. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
30. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
31. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
32. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
33. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
34. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
35. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
36. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
37. วิทยาลัยการอาชีพเสนา
38. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
39. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
40. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
41. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
42. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
43. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
44. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
45. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
46. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
47. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
48. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
49. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
50. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
51. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
52. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
53. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
55. วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
56. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
57. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
58. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
59. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
60. วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
61. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
62. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
63. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
64. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
65. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
67. วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
68. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
69. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
70. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
71. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
72. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
73. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
74. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
75. วิทยาลัยการอาชีพแกลง
76. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
77. วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
78. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
79. วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
80. วิทยาลัยเทคนิคตราด
81. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
82. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
83. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
84. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
85. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
86. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
87. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
88. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
89. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
90. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
91. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
92. วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
93. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
94. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
95. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
96. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
97. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
98. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
99. วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
100. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
101. วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
102. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
103. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
104. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
105. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
106. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
107. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
108. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
109. วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
110. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
111. วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
112. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
113. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
114. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
115. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
116. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
117. วิทยาลัยการอาชีพสตึก
118. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
119. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
120. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
121. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
122. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
123. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
124. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
125. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
126. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
127. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
128. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
129. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
130. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
131. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
132. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
133. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
134. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
135. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
136. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
137. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
138. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
139. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
140. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
141. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
142. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
143. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
144. วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
145. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
146. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
147. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
148. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
149. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
150. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
151. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
152. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
153. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
154. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
155. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
156. วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
157. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
158. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
159. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
160. วิทยาลัยการอาชีพพล
161. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
162. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
163. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
164. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
165. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
166. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
167. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
168. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
169. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
170. วิทยาลัยเทคนิคเลย
171. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
172. วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
173. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
174. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
175. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
176. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
177. วิทยาลัยการอาชีพเซกา
178. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
179. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
180. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
181. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
182. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
183. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
184. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
185. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
186. วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
187. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
188. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
189. วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
190. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
191. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
192. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
193. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
194. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
195. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
196. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
197. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
198. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
199. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
200. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
201. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
202. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
203. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
204. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
205. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
206. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
207. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
208. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
209. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
210. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
211. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
212. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
213. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
214. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
215. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
216. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
217. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
218. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
219. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
220. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
221. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
222. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
223. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
224. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
225. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
226. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
227. วิทยาลัยเทคนิคแพร่
228. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
229. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
230. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
231. วิทยาลัยการอาชีพลอง
232. วิทยาลัยการอาชีพสอง
233. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
234. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
235. วิทยาลัยการอาชีพปัว
236. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
237. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
238. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
239. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
240. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
241. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
242. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
243. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
244. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
245. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
246. วิทยาลัยการอาชีพเทิง
247. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
248. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
249. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
250. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
251. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
252. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
253. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
254. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
255. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
256. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
257. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
258. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
259. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
260. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
261. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
262. วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
263. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
264. วิทยาลัยเทคนิคตาก
265. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
266. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
267. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
268. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
269. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
270. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
271. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
272. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
273. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
274. วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
275. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
276. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
277. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
278. วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
279. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
280. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
281. วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
282. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
283. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
284. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
285. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
286. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
287. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
288. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
289. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
290. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
291. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
292. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
293. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
294. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
295. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
296. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
297. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
298. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
299. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
300. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
301. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
302. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
303. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
304. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
305. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
306. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
307. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
308. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
309. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
310. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
311. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
312. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
313. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
314. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
315. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
316. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
317. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
318. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
319. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
320. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
321. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
322. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
323. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
324. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
325. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
326. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
327. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
328. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
329. วิทยาลัยเทคนิคสิชล
330. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
331. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
332. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
333. วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
334. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
335. วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
336. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
337. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
338. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
339. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
340. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
341. วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
342. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
343. วิทยาลัยเทคนิคพังงา
344. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
345. วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
346. วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
347. วิทยาลัยเทคนิคถลาง
348. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
349. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
350. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
351. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
352. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
353. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
354. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
355. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
356. วิทยาลัยการอาชีพไชยา
357. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
358. วิทยาลัยเทคนิคระนอง
359. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
360. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
361. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
362. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
363. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
364. วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
365. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
366. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
367. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
368. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
369. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
370. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
371. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
372. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
373. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
374. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
375. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
376. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
377. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
378. วิทยาลัยการอาชีพละงู
379. วิทยาลัยเทคนิคตรัง
380. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
381. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
382. วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
383. วิทยาลัยการอาชีพตรัง
384. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
385. วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
386. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
387. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
388. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
389. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
390. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
391. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
392. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
393. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
394. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
395. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
396. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
397. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
398. วิทยาลัยเทคนิคยะลา
399. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
400. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
401. วิทยาลัยการอาชีพรามัน
402. วิทยาลัยการอาชีพเบตง
403. วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
404. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
405. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
406. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
407. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
408. วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
409. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
410. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
411. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
412. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
413. วิทยาลัยเทคนิคสารภี
414. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
415. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2
416. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
417. วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
418. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
419. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
420. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
421. วิทยาลัยการอาชีพนาแก
422. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม (วท.ลำปาง)
423. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
424. วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ (วก.ขุนหาญ)
425. วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวสมุย (วอศ.สุราษฎร์ธานี)
426. วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
427. วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
428. วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม

2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 483 แห่ง

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีการบริหารจัดการนานาชาติรีเจ้นท์
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
14. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
15. วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ
16. วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ
17. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
18. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
19. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
20. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
21. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
22. วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
23. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
24. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
25. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
26. วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
27. วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
28. วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
29. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
30. วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
31. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
32. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
33. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
34. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา
35. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
36. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา
37. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
38. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
39. อัสสัมชัญพาณิชยการ
40. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
41. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
42. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
43. เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ
44. วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ
45. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
46. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น
47. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป
48. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
49. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
50. กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
51. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
52. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
53. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
54. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
55. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
56. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
57. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
58. วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ
59. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
60. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
61. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
62. วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค
63. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
64. วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
65. วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ
66. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
67. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ
68. วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
69. วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
70. วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ
71. วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ
72. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ
73. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
74. วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ
75. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ
76. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
77. โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)
78. วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
79. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา
80. วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี
81. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
82. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
83. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
84. วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย
85. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
86. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท -เทค กาฬสินธ์
87. วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์
88. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน
89. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาว
90. เทคโนโลยีสหัสขันธ์
91. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต
92. วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ
93. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย
94. วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์
95. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
96. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
97. วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
98. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น
99. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
100. วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
101. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ
102. วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน
103. วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
104. วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
105. วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
106. วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
107. วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู
108. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย
109. วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน
110. วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น
111. วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม
112. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น
113. วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
114. วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
115. วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
116. เทคโนโลยีศรีวรการ
117. เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
118. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
119. พณิชยการฉะเชิงเทรา
120. วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
121. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
122. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม
123. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม
124. วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
125. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
126. เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี
127. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
128. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
129. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
130. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
131. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี
132. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ
133. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
134. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ
135. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ
136. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
137. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
138. วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
139. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
140. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ
141. วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ
142. วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค
143. วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา
144. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
145. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
146. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
147. วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา
148. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
149. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท
150. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
151. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์
152. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
153. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ
154. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ
155. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ
156. วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร
157. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซี่ยน
158. วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก
159. วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น
160. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ
161. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน
162. วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
163. วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม
164. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
165. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
166. วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
167. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
168. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย (วิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย)
169. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย
170. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
171. ชัยศิษย์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
172. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
173. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
174. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
175. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
176. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
177. พณิชยการเชียงใหม่
178. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร
179. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
180. วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
181. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
182. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามตรัง
183. วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
184. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
185. ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก
186. เทคโนโลยีวีรพัฒน์
187. เทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
188. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์
189. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม
190. โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี
191. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
192. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
193. วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
194. วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์
195. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน
196. อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
197. วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
198. วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก
199. วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
200. วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา
201. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอาเซียน
202. โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต
203. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์
204. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
205. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
206. วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
207. โรงเรียนเมรี่เทคโนโลยี
208. วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
209. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
210. วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
211. วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี
212. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
213. วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
214. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง
215. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์
216. วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต
217. วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
218. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
219. นครอาชีวศึกษา (ไม่มีสภาพ)
220. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
221. โสภณเทคโนโลยี(ไม่มีสภาพ)
222. วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
223. วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
224. พณิชยการทุ่งสง
225. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
226. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
227. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
228. วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
229. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน
230. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
231. วิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
232. ประทีปศาสน์พณิชยการ
233. เทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ
234. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์
235. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ
236. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหนครสวรรค์
237. วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
238. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์
239. วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี
240. กองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ.
241. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
242. พณิชยการนนทบุรี
243. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
244. พัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
245. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
246. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
247. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง
248. วัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
249. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
250. รอบิตีบริหารธุรกิจ
251. วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี
252. วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย
253. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด
254. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ
255. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
256. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ
257. วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ
258. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย
259. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง
260. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์
261. วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ
262. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
263. วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
264. วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
265. วิทยาลัยอาชีวศึกษาณัฐนนท์
266. วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
267. โรงเรียนพณิชยการหัวหิน
268. วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
269. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
270. วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี
271. วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
272. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์
273. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี
274. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ( ชื่อเดิม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน แผนกอาชีวศึกษา)
275. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี
276. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
277. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
278. วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
279. วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
280. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
281. วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค
282. วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา
283. วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
284. วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์
285. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
286. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร
287. วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
288. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
289. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
290. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
291. วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ
292. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
293. โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
294. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์
295. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
296. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
297. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
298. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
299. พณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่
300. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่
301. วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้
302. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
303. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
304. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก
305. วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
306. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง
307. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร
308. วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
309. วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
310. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
311. วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
312. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
313. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
314. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
315. วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
316. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารุกิจยะลา
317. วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจอิสลามยะลา
318. บัณฑิตวิทยา
319. วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด
320. วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
321. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
322. วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
323. จารุณีศึกษา
324. วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย
325. วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล
326. วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ
327. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ
328. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ
329. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง
330. วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์
331. วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก
332. เทคโนโลยี่ดารากร
333. วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
334. เทคโนโลยีไออาร์พีซี
335. โปลีเทคนิคระยอง
336. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
337. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
338. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
339. โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
340. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
341. วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
342. วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
343. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
344. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
345. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
346. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
347. วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
348. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
349. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
350. อ้อมอารีพิทยา
351. วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง
352. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
353. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
354. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
355. วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
356. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย
357. วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ
358. วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม
359. วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
360. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
361. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
362. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล
363. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
364. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่
365. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
366. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
367. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
368. วิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึง
369. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
370. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย
371. วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
372. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
373. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
374. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร
375. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา
376. วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
377. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
378. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
379. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน
380. วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
381. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค
382. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ
383. อาชีวศึกษาอากาศอำนวย
384. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร
385. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย
386. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต
387. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
388. วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
389. วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย
390. วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
391. วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
392. เทคโนโลยีพณิชยการสงขลา
393. วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
394. วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
395. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
396. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
397. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
398. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
399. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
400. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
401. วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา
402. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ
403. พาณิชยการมูฮำมาดีย์
404. สันติศาสตร์ศึกษา
405. วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
406. วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)
407. เกริกวิทยาลัย
408. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
409. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
410. วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ
411. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
412. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ
413. วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว
414. ไฮเทค-เทคโนโลยี
415. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ
416. วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี
417. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี
418. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสยามภูมิ
419. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี
420. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
421. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
422. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
423. วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
424. วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
425. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
426. วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ
427. เทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
428. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
429. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย
430. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซี่ยน
431. วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
432. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา
433. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่
434. วิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ
435. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย
436. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ
437. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
438. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง
439. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง
440. วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ
441. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง
442. วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ
443. วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
444. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
445. วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส
446. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี
447. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี
448. วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
449. ช่างกลอุดรธานี
450. วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
451. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
452. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ
453. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน
454. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต
455. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
456. วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
457. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
458. วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส
459. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทควังสามหมอ
460. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
461. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
462. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์
463. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
464. วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
465. วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
466. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
467. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์
468. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ
469. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการคาริสา
470. วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย
471. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก
472. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ
473. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน
474. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร
475. วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์
476. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย
477. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก
478. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชราม
479. วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์
480. วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค
481. วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์อุบลราชธานี
482. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย
483. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน