4 การสอนให้สนุกถูกใจวัยเรียน
#ฉบับครูอาชีวะ

4 การสอนให้สนุก ถูกใจวัยเรียน #ฉบับครูอาชีวะ

        ต้องยอมรับเลยว่าบทเรียนเป็นเหมือนการปูพื้นฐานให้นักเรียนทุกสายอาชีพให้ได้มีการศึกษาหาความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติได้จริงในการทำงาน ดังนั้นระหว่างทางของการสอนนอกจากเนื้อหาสาระที่ครูจะมอบให้แก่นักเรียนแล้วนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “เรียนอย่างสนุก” “เรียนอย่างมีสีสัน” และ “เรียนอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อให้นักเรียนได้มีพลังงานและกำลังใจในการเรียนอย่างดี

 

โดย 4 วิธีการสอนให้สนุกง่าย ๆ เริ่มได้ดังนี้

1. สอนแบบได้ลงมือจริง

       การสอนแบบสายอาชีวะนั้นจุดเด่นหลักคงจะหนีไม่ได้คือการลงมือปฎิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้นำกรอบความรู้ไปใช้ได้อย่างเต็มศํกยภาพ เพราะนอกจากการเรียนทฤษฎีเนื้อหาแล้ว การลงมือจริงถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก นอกจากจะสนุกแล้วยังได้วัดผลไปในตัว

————————————

2. สอนแบบใช้สื่อจูงใจ

       การเขียนกระดาษสอนแบบเดิมคงจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาจนเกินไป คุณครูอาจจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนประกอบ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เด็กเกิดแรงกระตุ้นในการเรียน การตอบคำถาม การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

————————————

3. สอนแบบเล่าเรื่อง

       การสอนแบบเล่าเรื่องจะช่วยให้เด็กมองเห็นภาพรวมของบทเรียนหรือเนื้อหาที่ครูจะสอนมากกว่าเดิม อีกทั้งเด็กยังสามารถคิดอย่างนอกรอบได้ด้วยตนเอง สานองค์ความรู้ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย

———————————–

4. สอนให้ครบจบในคาบ

       การสอนให้จบในคาบเรียนเดียว ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคุณครูเพราะต้องแยกส่วน แบ่งเวลาในการสอน การให้แบบฝึกหัดเพื่อวัดหรือประเมินผลการเรียน ว่าการเรียนในบทเรียนที่ผ่านมาเด็กมีความเข้าใจมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อที่ครูจะได้ปรับวิธีการสอนให้สดใหม่อยู่ตลอดเวลา

————————————

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : https://shorturl.asia/t36FO

 

By No Comment 2022-08-04