เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น

Read more

สินค้าและบริการ

เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น ผู้ให้บริการด้านการศึกษาครบวงจร

หนังสือเรียน / หนังสือเสริม

เจริญปัญญา เอ็นดูเคชั่น เรามีหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการ

E- library / E - learning

จัดหาอุปกรณ์และชุดสื่อการสอนต่างๆ ตามที่สถานศึกษาต้องการให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา

สื่อ / อุปกรณ์การเรียน

จัดหาอุปกรณ์และชุดสื่อสารการสอนต่างๆให้ตรงตามหลักสูตร การเรียนรู้ของสถานศึกษา

หุ่นยนต์ / ROBOTIC

การเรียนรู้โดยใช้หุ่นยนต์ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

125

ลูกค้า

250

สื่อ

3350

หนังสือ

11

วีดีโอทั้งหมด

คณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณธิติภัทร จงกมานนท์

สำเร็จการศึกษา
– ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจและการเงิน
– University College London and London School of Economics and Political science, United Kingdom ประเทศอังกฤษในปี 2552
– ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559.
– จบหลักสูตร “Energy Literacy for a sustainable Future” YTEA Class 6 from Thailand Energy Academy 2018
– จบหลักสูตร CMA – GMS 3 From Capital Market Academy Executive Education 2017

คุณธัญอร จงกมานนท์

สำเร็จการศึกษา
– London School of Economics and Political Science
– จบหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย – ปนป.
– จบหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย – จีน Da Lao Ban”
– จบหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC)

กิจกรรม

ติดต่อเรา

เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น ผู้ให้บริการด้านการศึกษาครบวงจร

ที่อยู่

8/1 ซอยบางนา-ตราด 51 ตำบลบางแก้ว กรุงเทพฯ

เบอร์ติดต่อ

02 751 7468
0954874962

อีเมล

info@charoenpanya.com

วันและเวลาทำการ

8.00 น. ถึง 17.00 น.